Вашият успех е наш ангажимент !

Компетентност и коректно отношение.

Счетоводна къща „Бизнес Консулт – БК” е създадена през 2005г. и предлага професионални счетоводни и  бизнес услуги с високо качество на достъпни цени.

Ние не сме просто счетоводство, ние сме екип от млади експерти, които ще Ви помогнат при:
- планирането
- бюджетирането и осъществяването на набелязаните от Вас цели.

Клиентите, които използват нашите услуги получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което осигурява вземането на правилни управленски решения.

Ние сме тук за да поемем тежестта по водене на счетоводство, заплати, данъци, а Вие да направите това, което правите най-добре...управлявате вашия бизнес, защото растежът на Вашия Бизнес е наш Приоритет! А ето и малка част от предлаганите услуги:

I. За Вашият успешен старт                                   II. Счетоводно обслужване                        III. ТРЗ и Личен състав
- Регистрация на фирми                                         - Абонаментно                                           - Трудови договори
- Изработване фирмен сайт, печати,                     - Периодично                                             - Досиета, УП-2, УП-3
фактури, лого, визитки, бланки                               - Еднократно                                             - Графици

IV. Административни услуги
- Регистрация по ДДС                                            - Платежни нареждания с код към Изи Пей             - Служебни бележки - НАП, НОИ, НЗОК
- Електронно подаване на документи                  - Изготвяне на договори и други документи             - Подавне на болнични по електронен път
- Електронно банкиране                                        - Изготвяне на документи за кредит                         - Обявяване на ГФО - НСИ, НАП

Контакти Перник

  • гр.Перник кв."Изток"
    ул. ”Бучински път” №10
  • office@opr.bg
  • 0878 33 66 01

Контакти София

  • гр.София, кв.Красно село
    ул."Сотир Андонов" №3
  • office-bk@mail.bg
  • 0878 560 660